Política de privacitat

Posem a la disposició dels usuaris de la pàgina web situada a l’URL www.paeconsultoria.com (d’ara endavant, també el Portal) la present Política de Privacitat, amb la finalitat d’oferir informació sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i informació. Podrem modificar aquesta Política de Privacitat quan resulti necessari. En cas d’introduir-se modificacions, ho comunicarem a través de la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugui conèixer les noves condicions de Privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per a la nostra companyia després d’haver-li notificat les referides modificacions, suposarà que està d’acord amb aquestes, excepte per als supòsits en els quals sigui necessari el seu consentiment exprés. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, (d’ara endavant, “RGPD”), de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, així com de la resta de la normativa legal aplicable, se li facilita la següent informació sobre els nostres tractaments de les seves dades personals en aquesta web.  

Responsable del tractament de dades

PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. con N.I.F. B-57.876.260, con domicilio social en, c/ Goya, 18 Planta 1 – 07750 Ferreries, Illes Balears, informa de la propiedad del portal www.paeconsultoria.com.

Dades personals

A continuació, s’informa l’usuari de les dades que podran ser tractades per PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. i de les fonts de les quals procedeixen.

Fonts de procedència de les dades

Dades aportades per l’usuari mitjançant l’ompliment dels formularis posats a disposició per a l’usuari o per qualsevol altra via mitjançant la qual l’usuari estableixi comunicació amb PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L.

Tipologies de dades tractades

PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. podrà tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació establerta amb l’usuari: dades identificatives (p. ex., nom i cognoms, correu electrònic, etc.).

Finalitats del tractament de les seves dades

En general, amb el seu consentiment, tractarem les seves dades personals amb la/les següent/s finalitat/s: -Enviar-li els nostres continguts personalitzats de valor afegit específic per a vostè. -Administrar i respondre les seves sol·licituds d’informació, suggeriments o comentaris als nostres continguts allotjats a la web, així com respondre a qualsevol consulta o suggeriment dut a terme a través dels camps facilitats.

Bases legítimes dels nostres tractaments de dades

Consentiment

PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. recapta a vegades les seves dades personals amb el seu consentiment previ i inequívoc. Per exemple, en sol·licitar l’enviament dels nostres continguts al seu correu electrònic. Per exemple, gestionar els seus comentaris i respondre a qualsevol consulta o suggeriment realitzat a través del mateix formulari. Les dades (i consentiments) que li sol·licitem són necessaris per als tractaments i finalitats indicades, de manera que l’omissió d’algun d’ells ens impedirà executar la finalitat esmentada. L’acceptació d’aquests tractaments és absolutament voluntària i la seva negativa no suposarà cap conseqüència negativa per a vostè.

Període de conservació de les seves dades

PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. conservarà les seves dades personals pel període de temps necessari per a l’abast de les finalitats determinades. Posteriorment, sempre que l’usuari no hi hagi exercit el seu dret de supressió, les seves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resultin d’aplicació, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat del tractament. En qualsevol cas, l’usuari pot sol·licitar informació detallada sobre els terminis de conservació de dades aplicades posant-se en contacte a través del mail info@paeconsultoria.com

Actualització de dades

Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades, a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, vostè manifesta i garanteix que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes, actuals i veraces.

Comunicació de les dades

Les dades personals tractades per a aconseguir les finalitats detallades anteriorment no seran comunicades a tercers destinataris.

Mesures adoptades per a protegir les seves dades

Amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’usuari, fent ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat requerits en matèria de protecció de dades i té implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En tot cas, ha de tenir en consideració que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Drets sobre les seves dades personals

PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. l’informa que té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que l’incumbeixen o no. De la mateixa manera, PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. l’informa que vostè compta amb els següents drets sobre les seves dades de caràcter personal:
 • Accedir a les seves dades
 • Vostè té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant que l’incumbeixin.

 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades
 • En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l’informem que únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.

 • A la portabilitat de les seves dades
 • En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas deixaríem de tractar-les amb excepció que la continuació en el tractament resulti necessària per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, li recordem que, si escau, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals.


Dret a no ser objecte de decisions automatitzades

Vostè té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l’afecti significativament de manera similar. Per a l’exercici dels citats drets l’interessat podrà posar-se en contacte dirigint un escrit a PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. a l’adreça de correu electrònic info@paeconsultoria.com Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se uns altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. En tal cas, PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud. PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. l’informa que podrà presentar reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a aquest efecte ha de dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). Amb caràcter previ a la presentació d’aquesta reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, vostè pot dirigir-se a PUBLIC AFFAIRS EXPERTS, S.L. mitjançant la següent adreça de correu electrònic info@paeconsultoria.com.

Política de cookies

Què són les cookies i com s’utilitzen?

Les cookies són arxius instal·lats a l’ordinador, telèfon, tauleta o qualsevol altre dispositiu de l’usuari, amb la finalitat de registrar les activitats del mateix durant el seu temps de navegació en la present pàgina web. Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador usat per l’usuari, permetent, per exemple, a l’usuari registrat l’accés a les àrees i serveis sense haver de registrar-se en cada visita i recordar les seves preferències d’idioma, país, etc. en les futures visites. Les cookies s’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Com deshabilitar les cookies als principals navegadors

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de els opcions del seu navegador d’internet. A continuació, us oferim enllaços en els quals trobarà informació sobre com pot activar les seves preferències en els principals navegadors:
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Opera
Si ha acceptat les cookies de tercers podrà eliminar-les des de les opcions del navegador o des del sistema ofert pel propi tercer.

Informació específica de cookies utilitzada per aquesta pàgina web

Les cookies s’utilitzen per a reconèixer el navegador utilitzat per l’usuari, permetent recordar a l’usuari les seves preferències d’idioma, país, etc. en les futures visites. Les cookies s’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades i serveixen a més per a mesurar l’èxit i atractiu de les diferents seccions i documents de la nostra pàgina web.

questa web utilitza dues categories de cookies:

 • Cookies funcionals: Sense les quals es reduiria la funcionalitat de la nostra pàgina. És el cas de les cookies que identifiquen l’idioma de navegació triat per l’usuari, indiquen l’acceptació de la política de cookies i asseguren el correcte funcionament de la web, evitant spam. Són requerides per a propòsits tècnics i, per tant, han d’estar sempre habilitades.
 • Cookies opcionals: Google Analytics, utilitzades per a elaborar estadístiques de l’ús de la web.